dimži

dimži
dìmži interj. cimpi, dyri (kartojant nusakomas lėtas ėjimas): Dìmži dìmži ir paejo sau Lnk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dimš — dìmš interj. žr. dimži: Dimš dimš išbėga greitai baidyklė Lnk. Dìmš dìmš pro langus kažkas praėjo Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”